شهریور ۶, ۱۳۹۶
درجه بندی احساسات

درجه بندی احساسات

درجه بندی احساسات در مقاله ی قبل اشاره ای به درجه بندی احساسات کردیم. در آن مقاله تحت عنوان هدایت عاطفی به آن اشاره کردیم و […]
شهریور ۵, ۱۳۹۶
رفع افسردگی

رفع افسردگی با هدایت عاطفی

رفع افسردگی با هدایت عاطفی در این مقاله قصد داریم به ارائه ی روشی برای رفع افسردگی بدون استفاده از دارو بپردازیم. اسم این روش را […]
شهریور ۴, ۱۳۹۶
خودخواهی

تفاوت خودخواهی و خودپسندی

تفاوت خودخواهی و خودپسندی در این مقاله به بررسی خودخواهی به عنوان یک ویژگی مثبت و تفاوت آن با خودپسندی می پردازیم. در بسیاری از تمرینات […]
شهریور ۳, ۱۳۹۶
تعریف و تمجید

تعریف و تمجید از دیگران معجزه می کند

تعریف و تمجید از دیگران معجزه می کند در این مقاله به تاثیر معجزه گونِ تعریف و تمجید بر کیفیت روابط بین فردی می پردازیم. تمرکز […]
دانلود اپلیکیشن قانون جذب

عضویت در کانال تلگرام