تیر ۸, ۱۳۹۶
ارتباط با مشتری

اصول و مراحل ارتباط با مشتری ناراضی

اصول و مراحل ارتباط با مشتری ناراضی در این مقاله به اصول ارتباط با مشتری ناراضی می پردازیم. برای موفقیت و عملکرد درست در ارتباط با […]
تیر ۷, ۱۳۹۶
ارتباط متنی

اصول برقراری ارتباط متنی در فضای مجازی

اصول برقراری ارتباط متنی در فضای مجازی در این مقاله به اصول برقراری ارتباط متنی در فضای مجازی می پردازیم. همان طور که هر ارتباطی اصول […]
تیر ۶, ۱۳۹۶
میانجیگری

چطور در حل تعارضات بین فردی میانجیگری کنیم؟

چطور در حل تعارضات بین فردی میانجیگری کنیم؟ در این مقاله به میانجیگری (mediation) به عنوان روشی برای حل تعارضات بین فردی می پردازیم. برخی مواقع […]
تیر ۵, ۱۳۹۶
اصول متقاعد سازی

چگونه یک فرد منتقد را متقاعد کنیم؟

اصول متقاعد سازی افراد منتقد در این مقاله به اصول متقاعد سازی افراد منتقد می پردازیم. گاهی اوقات که می خواهیم افراد را در مواردی متقاعد […]
دانلود اپلیکیشن قانون جذب

عضویت در کانال تلگرام