مرداد ۵, ۱۳۹۶
کار گروهی

اصول کار گروهی موثر در محیط های کاری

اصول کار گروهی موثر در محیط های کاری در این مقاله به بررسی اصول کار گروهی موثر در محیط های کاری می پردازیم. در تعریفی کلی […]
مرداد ۴, ۱۳۹۶
روابط کاری موثر

اصول روابط کاری موثر در سازمان

اصول روابط کاری موثر در سازمان در این مقاله به اصول روابط کاری موثر در سازمان ها می پردازیم. منظور از روابط کاری موثر در اینجا، […]
مرداد ۳, ۱۳۹۶
حل تعارض در سازمان

حل مشکلات بین مدیران در سازمان

حل مشکلات بین مدیران در سازمان در این مقاله به موضوع حل تعارض در سازمان در سطوح مدیریتی می پردازیم. اگر مدیر هستید، باید این اصل […]
مرداد ۲, ۱۳۹۶
ارتباط با مقام مافوق

ارتباط موثر بین مدیر و مدیران رده بالا

ارتباط موثر بین مدیر و مدیران رده بالا در این مقاله به چگونگی ارتباط با مقام مافوق برای مدیران می پردازیم. یکی از مهم ترین چالش های […]
دانلود اپلیکیشن قانون جذب

عضویت در کانال تلگرام