تیر ۴, ۱۳۹۶
افراد عصبانی

چگونه با افراد عصبانی رفتار کنیم؟

چگونه با افراد عصبانی رفتار کنیم؟ در این مقاله به چگونگی برخورد درست با افراد عصبانی می پردازیم. شاید اکثر شما این طور فکر کنید که […]
تیر ۳, ۱۳۹۶
حل تعارض سازمانی

حل تعارض سازمانی

حل تعارض سازمانی در این مقاله به حل تعارض سازمانی می پردازیم. برای بررسی چگونگی روند حل تعارض سازمانی با ذکر مثالی از کتاب ارتباط موثر […]
تیر ۲, ۱۳۹۶
رسیدن به راه حل

مراحل رسیدن به راه حل از طریق گفتگو

رسیدن به راه حل از طریق گفتگو در این مقاله به مراحل رسیدن به راه حل از طریق گفتگو می پردازیم. در بسیاری از مواقع پیش […]
تیر ۱, ۱۳۹۶
مشکلات ارتباطی

حل مشکلات ارتباطی با گفتگو

حل مشکلات ارتباطی با گفتگو در این مقاله به حل مشکلات ارتباطی از طریق حرف زدن و گفتگوی طرفین رابطه با یکدیگر می پردازیم. رمز موفقیت […]
خرداد ۳۱, ۱۳۹۶
درک طرف مقابل

درک طرف مقابل در حل تعارض

درک طرف مقابل در حل تعارض در این مقاله به درک طرف مقابل و اهمیت آن در حل تعارض می پردازیم. یکی از مهمترین مراحل حل […]
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶
تعارض بین فردی

اهمیت نیت مثبت در حل تعارض بین فردی

اهمیت نیت مثبت در حل تعارض بین فردی در این مقاله به نحوه ی شروع مناسب روند حل تعارض بین فردی می پردازیم. یکی از مسائل […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۶
رفتار احترام آمیز

فواید رفتار احترام آمیز در حل تعارض

فواید رفتار احترام آمیز در حل تعارض در این مقاله به فواید رفتار احترام آمیز در حل تعارض می پردازیم. در مقاله ی قبل توضیح دادیم […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۶
حل تعارضات بین فردی به شیوه ای احتر

حل تعارضات بین فردی به شیوه ای احترام آمیز

حل تعارضات بین فردی به شیوه ای احترام آمیز در این مقاله به حل تعارضات بین فردی به شیوه ای احترام آمیز می پردازیم. اگر بتوانیم […]
خرداد ۲۷, ۱۳۹۶
سبک های مدیریت تعارض

مثالی دیگر از شیوه های مواجهه با تعارض

مثالی از اجرای سبک های مدیریت تعارض در این مقاله با طرح یک مثال به بررسی سبک های مدیریت تعارض می پردازیم. در اینجا هم مثل […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۶
شیوه های مواجهه با تعارض 1

مثالی از شیوه های مواجهه با تعارض

مثالی از شیوه های مواجهه با تعارض در این مقاله به بررسی شیوه های مواجهه با تعارض در یک موقعیت فرضی می پردازیم. در مقالات گذشته […]
دانلود اپلیکیشن قانون جذب

عضویت در کانال تلگرام